Upitnik
 
Molim Vas da navedete vrstu ugostiteljskog objekta (hotel,motel,restoran,itd.)
Pol
M
Ž
Godine starosti (upišite)
Najviši stepen završene škole
zavšena osnovna škola
završena srednja škola