Nasilje u društvu
 
Odaberi spol
Muško
Žensko
Upisite svoje godine
Kada je u pitanju nasilje u BiH, ono je:
posljedica kulturnog modela i tradicije u BiH
posljedica stepena i karaktera razvijenosti društva u BiH
posljedica aktuelnog stanja u BiH
Da li ste u posljednjih godinu dana bili žrtva verbalnog ili fizičkog nasilja?
Da, fizičkog nasilja
Da, verbalnog nasilja
Da, fizičkog i verbalnog nasilja
Ne
Prijavio/la bih nasilje odrasloj osobi?
Da
Ne
Možda
Pokušao/la sam spriječiti nasilje.
Često
Ponekad
Nikad
Ko treba da ima glavnu ulogu u borbi protiv nasilja u BiH? (odaberite najviše tri odgovora)
Škola
Porodica
Policija
Pravosuđe
Mediji
Borba protiv nasilja nije moguća
Nemam stav