Matematika

ANKETE KATEGORIJE ČITAONICA NAPRAVI SVOJU ANKETU
Matematika
Volite li matematiku?
Ne!
Da.
Da,jako.
To mi je najdraži predmet.
Jeste li ikada bili na natjecanju iz matematike?
Ne.
Da,jednom.
Da,više puta.
Uvijek,kad god sam mogao/mogla.
Kakav je uglavnom Vaš prosjek iz MAT?
Nedovoljan(1)
Dovoljan(2)
Dobar(3)
Vrlo dobar(4)
Odličan(5)
Kakav je Vaš dojam o matematici?
Vrlo glupo i dosadno.
Nemam neko osobito mišljenje.
Zabavno.
Jako zabavno,edukativno i pametno.