da li je marin pametan ili glup
 
glup ili stup
glup
stup
pametan ili glup
pametan
glup